EIA para planta industrial destinada a fundición de Aluminio

EIA para planta industrial destinada a fundición de Aluminio
Año 2.007 – Villadangos del Páramo (León)
Promotor: COMPAÑÍA REFINERA DE ALUMINIO, S.A.